Obec Přehýšov
Obec Přehýšov

Obecně závazná vyhláška 1/2019 - odpady

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019,stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních odpadů a nakádání se stavebním odpadem, stáhnete zde.

Zodpovídá: Správce Webu